Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 14.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen, Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto

MliDno-2016-2031

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin rakennusvalvonta pyytää lausuntoanne kaupungin rakennusjärjestyksen uusimisesta 27.2.2016 mennessä.  Kaupunginhallitus on hyväksynyt rakennusjärjestys-luonnoksen lähetettäväksi lausunnolle kokouksessaan 16.1.2017 § 9.

Rakennusjärjestysluonnos löytyy kaupungin nettisivuilta www.mikkeli.fi  -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 16.1.2017 kokous § 9 tai oheisesta linkistä http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1612017/Mikkelin_kaupungin_rakennusjärje-styksen _(3140)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa rakennusjärjestysluonnokseen.

Tiedoksi

Mikkelin rakennusvalvonta