Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 14.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Asukkaiden kuulemistilaisuus, Suomenniemen aluejohtokuntaan valittavaksi esitettävistä jäsenistä kaudelle 2017-2020

MliDno-2017-188

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnat ja kylien neuvottelukunta jatkavat nykyisellä kokoonpanolla 31.5.2017 asti. Uusi valtuusto valitsee 12.6.2017 uudet aluejohtokunnat alueita kuultuaan ja samalla kylien neuvottelukunnan toiminta lakkaa. 

Aluejohtokunnat sekä kylien neuvottelukunnat valmistelevat kukin nykyiselle toiminta-alueelleen vähintään yhden yleisen alueen asukkaiden kuulemistilaisuuden, jonka pohjalta alue esittää 15.5. mennessä kaupunginhallitukselle alueittain aluejohtokuntiin valittavaksi esitettävät jäsenet. Kunnallisvaalit pidetään 9.4.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Suomenniemeläisille järjestetään kuulemistilaisuus torstaina 20.4.2017 klo 18 Metsätähdessä. Tilaisuudesta tiedotetaan erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.