Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 14.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Aluejohtokuntien käyttötaloussuunnitelmat 2017

MliDno-2017-346

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017

Mikkelin kaupungin talousarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin 19.12.2016 § 155. Määrärahojen käytöstä ja vastuusta on talousarvio asiakirjassa tarkemmat ohjeet yleisestä vastuusta määrärahoista, seurantavastuusta, avustuksista sekä pysyväisohjeet.

Määrärahojen kohdentaminen vuonna 2017

Nykyisten aluejohtokuntien toimikautta on jatkettu poikkeuksellisesti 31.5.2017 saakka. Uusien aluejohtokuntien jäsenten valtuustokausi on 1.7.2017- 31.12.2020 ja heidän toimintansa alkaa käytännössä 1.8.2017 lukien. Käyttömääräraha 35 000 euroa jakaantuu kahdelle jaksolle ensimmäisessä jaksossa käytettävissä on 14 600 euroa ja ja toisessa jaksossa 20 400 euroa. Liitteenä tarkempi erittely.

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Mikkelin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia, jota johdetaan kolmen hyvinvointiohjelman avulla: asukkaiden, elinkeinojen sekä luonnon avulla.                                                                            

Aluejohtokunnan toiminta Mikkelin kaupungin organisaatiossa 1.7.2017

Aluejohtokunnat siirtyvät 1.7.2017 lukien sivistystoimen ja hyvinvoinnin palvelualueeseen ja siellä hyvinvoinnin ja osaamisen lautakunnan alle. Aluejohtokuntien toiminta tulee muuttumaan niin organisatorisesti kuin itse toimintavoiltaan.

Tuleva aluejohtokunta laatii toimikaudelleen toimintastrategian, jossa toiminnan lähtökohtana on Mikkelin kaupungin strategia ottaen huomioon paikallisen toimintaympäristön ja – kulttuurin.

PAINOPISTEALUEET

1. Suomenniemen aluejohtokunnan toimintasuunnitelman laatiminen vv. 2017-2020
Uusi aluejohtokunta laatii valtuustokaudelle toimintasuunnitelman, jossa on asetettu toiminnalliset konkreettiset tavoitteet Suomenniemen alueen asioille.  

2. Asukkaille kohdistuvat peruspalvelut lähipalveluina
Peruspalvelujen mahdollisiin muutoksiin aluejohtokunta reagoi ennakoivasti, mikä edellyttää eri tulosalueilta lausuntopyyntöä jo asioiden valmisteluvaiheessa.

3. Tiedottaminen
Aluejohtokunta tiedottaa omasta toiminnastaan ja sen merkityksestä Länsi-Saimaan Sanomissa, Länsi-Savossa, Kaupunkilehdessä, Suomenniemen kotisivulla, Mikkelin kaupungin kotisivulla sekä alueradiossa. Lisäksi tiedotetaan keväällä painettavassa aluejohtokunnan hallinnoimassa paikallisessa tapahtumakalenterissa. Myös jaetaan tiedote tarvittaessa ajankohtaisista asioista ja tärkeistä yhteystiedoista alueen vakinaisille ja vapaa-ajan asukkaille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Aluejohtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.