Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Yleisavustus 2015, Kauriansalmen kylät ry

MliDno-2015-2018

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kauriansalmen kylät ry, asianhoitajana sihteeri Vuokko Pietarila, hakee 25.9.2015 saapuneella hakemuksella yleistä toiminta-avustusta vuodelle 2015. Vaadittuina liitteinä esitetään oheismateriaalina toimintakertomus vuodelta 2014 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Haettava avustussumma on 300 euroa. Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2015 on kuvailtu lukuisien tapahtumien suunnitelmia sekä muuta toimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää yleisavustusta 300 euroa vuodelle 2015.

Päätös

Hyväksyttiin. Outi Kauria jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Kauriansalmen kylät ry

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.