Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Tiedoksi

Kuvaus

1) Ta 5.10.2015
2) Kaupunginhallituksen päätös 21.9.2015 asiassa § 288 Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi kaupunginosa nimen muuttaminen pitäjä nimeksi: "Kaupunginhallitus päättää, että entisten kuntien aluieta ei erikseen hallinnollisesti nimetä pitäjiksi, mutta antaa luvan aluejohtokunnille niin harkitessaan omilla päätöksillään käyttää entisen kunnan alueestaan nimitystä pitäjä".
3) Aluejohtokunta osallistuu osaltaan Suomeninemen itsenäisyyspäivän juhlan järjestämiseen.
4) Ruralia-instituutin tilaisuus Salmenrannassa 15.10. klo 18.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.