Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon tiistaina ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Suomeniemitalolla seuraavan viikon keskiviikkona klo 09.00-15.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aili Kosunen ja Kyösti Kiljunen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.