Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Lausunnot sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan talousarvioehdotuksesta vuodelle 2016 (lisäpykälä)

MliDno-2015-2092

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on käsitellyt Mikkelin yksikön talousarvioesityksen 7.10.2015 vuodelle 2016 pykälässä 84. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto 20.10.2015 mennessä kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Suomenniemen aluejohtokunta toteaa, että Suomenniemellä on varauduttava kodinomaisen asumisen mahdollistavan asuntosiiven rakentamiseen Metsätähden yhteyteen. Taustalla on jo nyt nähtävissä oleva tarve asuntopaikoista, johon liittyy alueen pitkät etäisyydet ja palvelukokonaisuuden osana nyt olevan Tukiasuntoyhdistys ry:n omistaman ja hallinnoiman Hakalan asuntojen iän myötä lisääntynyt remonttitarve, johon yhdistyksellä ei ole resursseja vastata.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.