Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Lausunnot sivistystoimen talousarvioesityksestä 2016

MliDno-2015-2039

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto 20.10.2015 mennessä kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Kerhotoiminnan projektin yhteydessä tulee ratkaista Suomenniemen kerhotoiminnan järjestäminen jatkossa kuljetuksineen.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.