Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Lausunnot rakennuslautakunnan talousarvioesityksestä 2016

MliDno-2015-2010

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennuslautakunta on käsitellyt talousarvioesityksen vuodelle 2016 24.9.2015 pykälässä 46. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto 15.10.2015 mennessä kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa rakennuslautakunnan talousarvioesitykseen.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.