Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kohdeavustus, Lyytikkälä-talo säätiö, kesän 2015 aukiolo

MliDno-2015-1885

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Lyytikkälän talo-säätiö, asianhoitajana pj. Armi Taipale,  hakee kohdeavustusta kesäkauden 2015 talomuseon opastukseen.

Hakemuksessa esitetään kuluina seuraavaa:
-Opastuksesta maksetut apurahat 2 800 euroa
-Ilmoitus Suomenniemen tapahtumakalenterissa 65 euroa
Yhteensä 2 865 euroa.

Kesäkauden kävijämäärä oli 649 henkilöä ja lipunmyyntitulot 282 hlö 564 euroa. Avustusta haetaan kulujäännökseen, yhteensä 2 301 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää kohdeavustusta 70 % todellisista kustannuksista, eli enintään 1 610 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lyytikkälän talo-säätiö

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.