Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kohdeavustus, Kaurian metsästysyhdistys, hirvennylkyvaunu

MliDno-2015-1627

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaurian metsästysyhdistys, asianhoitajana Jukka Loponen, hakee 12.8.2015 saapuneella hakemuksella kohdeavustusta hirvennylkyvaunun rakentamiseen metsästysvajalle.

Metsästysyhdistys aikoo rakentaa syksyllä 2015 nylkykatoksen eteen betonilaatan, jotta ammuttujen hirvien vastaanottaminen ja siirtäminen nylkyvaunuun helpottuu. Samalla tehdään kaivutöitä, joilla johdetaan pintavesi poispäin rakennuksesta. Kustannuksiksi arvioidaan seuraavaa: kaivutyöt noin 10 tuntia, á 70 e/tunti, betonivalu talkootyönä 150 euroa, betonilaatan laudoitus, eriste ja teräsverkko n. 100 euroa. Murskeen ajaminen pois otetun maa-aineksen tilalle, noin 40-60 tonnia, 500 euroa. Salaojaputkia ja sähkökaapeleiden suojaputkia, n. 150 euroa. Hirvennylkyvaunu talkootyönä, materiaalikustannukset noin 100 euroa.

Kustannuksia rakennustöistä syntyy yhteensä 1 550 euroa, joihin yhdistys hakee kokonaisuudessaan avustusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää kohdeavustusta 70 % todellisista kustannuksista, eli enintään 1 085 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaurian metsästysyhdistys

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.