Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustus - Suomenniemen Nuorison Tuki ry

MliDno-2016-872

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen Nuorison Tuki ry hakee 5.4. saapuneella hakemuksella kohdeavustusta kevään 2016 kerhotoiminnan järjestämisen kuluihin, eli kokkikerhon, monitoimikerhon ja keramiikkakerhon kuluihin. Haettava summa on 600 euroa. Oheismateriaalina esitetään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 sekä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015.

Yhdistys ei ole tänä vuonna saanut muualta avustusta, mutta on hakenut avustuksia seuraavilta tahoilta: Mikkelin kaupungilta nuorisojärjestöjen ohjaajan savustusta 1 500 € ja vuosiavustusta 1 000 € vuodelle 2016. Yhdistys hakee myös avustusta Saalastin sisarukset -säätiöltä 1 000 € yhdistyksen jäjestämään toimintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää avustusta hakemuksessa mainittuun harrastetoimintaan enintään 420 e todellisista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Avustusehtojen mukaan tukea samaan tarkoitukseen haetaan vuosittain vain yhdeltä kaupungin lautakunnalta tai muulta toimielimeltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Marja Kauppi jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Suomenniemen Nuorison Tuki ry