Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustus - Kiesilän Erä ry

MliDno-2016-877

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiesilän Erä ry, asianhoitajana pj. Heikki Kiesilä, hakee 5.4. saapuneella hakemuksella kohdeavustusta ampumatornien rakentamiseen villisikojen ja hirvieläinten metsästystä varten.
Kuluina esitetään erikokoista kestopuista lautatavaraa sekä ruuveja. Yhdistys hakee avustusta yhteensä 750 euroa.

Perusteluina avustukselle yhdistys esittää seuraavaa: Metsästysseurassa on jäseniä 66, joista noin puolet harrastaa metsästystä aktiivisesti. Metsästysseuran alueella on runsaasti hirvieläimiä, vuotuinen hirvisaalismäärä on noin 15-20. Lisäksi seuran alueelle on tullut uutena riistalajina villisika. Näköhavaintoja villisioista on parhaimmillaan ollut 15. Villisian on todettu levittävän vaarallista sikaruttoa, jota ei toistaiseksi onneksi Suomessa ole havaittu. Luonnonvarakeskuksen mukaan villisikakanta pitäisi puolittaa Suomessa ja ampumatornit ovat yksi hyvä apukeino saada villisikakanta pysymään kurissa. Naapurimetsästysseuroilta on tullut pyyntöjä pitää villisikakanta kurissa, jotta villisiat eivät leviäisi pitkin pitäjää. Myös Mikkelin kaupungilla on seuran alueella runsaasti talousmetsiä, joiden hirvivahinkojen ehkäisemiseksi hirvikanta on pidettävä kohtuullisena ja siinä auttavat ampumatornit.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää Kiesilän Erä ry:lle avustusta ampumatornien rakentamiseen 70 % todellisista kustannuksista, enintään 525 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiesilän Erä ry