Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Suomenniemen aluejohtokunnan toimintasuunnitelma 2019

MliDno-2017-1946

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan strategia kaudelle 2017–2021 laadittiin marraskuussa 2017. Strategian mukainen toimintasuunnitelma tehdään vuosittain. Aluejohtokunnan on laadittava toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta keskustelee kokouksessa toimintasuunnitelman sisällöstä ja laatii luonnoksen.

Päätös

Keskusteltiin ja sovittiin, että toimintasuunnitelma valmistellaan vuoden 2019 ensimmäiseen kokoukseen mennessä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.