Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 94 Suomenniemen aluejohtokunnan kannanottoesitys Essoten talous- ja muutossuunnitelmaan 2019–2022

MliDno-2018-1691

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Essoten hallituksen kokouksessaan 22.11.2018 hyväksymässä talous- ja muutosohjelmassa mainitaan Suomenniemen aluetta koskien seuraavaa:

”Supistetaan Suomenniemen, Anttolan, Haukivuoren sekä Hirvensalmen paikalla olevaa lääkäripalvelutarjontaa ja toteutetaan lääkäripalvelua etäpalveluna, videoneuvotteluyhteyksillä ja huolehditaan etänä reseptien uusintatoiminnasta."

"Suomenniemen Metsätähden muutos raskaammasta palveluasumisesta kevyempään eli tavalliseen ja perhehoitoon. Henkilöstövaikutus on noin 400 000 euroa ja vuokrasäästö 35 000 euroa. Henkilökunta siirtyy avoimiin kotihoidon ja asumispalvelun paikkoihin."

Suomenniemellä lääkäripalveluita tarjotaan nykyisellään kerran kahdessa viikossa, kesäkuukausina ei lainkaan. Metsätähden muutossuunnitelma sisältää koko henkilöstön siirtämisen muihin tehtäviin. Tämä herättää vakavan huolen Metsätähdessä tällä hetkellä olevien asukkaiden hoidon asianmukaisesta jatkuvuudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että se ei hyväksy Metsätähden tehostetun palveluasumisen muutosta Essoten ja kaupungin välisissä kuntaneuvotteluissa. Muutoksesta esitetty säästö ei ole realistinen, sillä hoidettavien potilaiden määrä ei vähene vaikka henkilöstö siirrettäisiin muihin tehtäviin. Edelleen Suomenniemen aluejohtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että se pyytää selvityksen Metsätähden tehostetun palveluasumisen lopettamissuunnitelmien todellisista syistä. Niistä on annettu Suomenniemen aluejohtokunnalle kysyttäessä nykyiseen suunnitelmaan nähden ristiriitaista tietoa kesän ja syksyn 2018 aikana.

Lääkäripalvelujen osalta Suomenniemen aluejohtokunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei se hyväksy lääkäripalvelujen supistamista entisestään.  Perusteluna todetaan, että nykyiselläänkin lähipalvelun taso (lääkäri tavattavissa kerran kahdessa viikossa, kesäkuukausina ei lainkaan) on heikko ja sitä tarvitsevien vanhusten suhteellinen määrä Suomenniemellä on korkea.

Suomenniemen aluejohtokunta esittää Haukivuoren, Anttolan, Ristiinan ja Mikkelin pitäjän aluejohtokunnille että nämä puoltaisivat tätä kannanottoa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Essote, Haukivuoren aluejohtokunta, Anttolan aluejohtokunta, Ristiinan aluejohtokunta, Mikkelin pitäjän aluejohtokunta