Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Sovittiin, että vuonna 2018 syntyneiden lasten perheille toimitetaan junasukat mahdollisuuksien mukaan ennen joulua.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.