Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Tapahtumakalenteri 2018

MliDno-2017-2497

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta on perinteisesti tuottanut vuosittain tapahtumakalenterin, jossa esitellään myös pitäjän yhdistyksiä ja yrityksiä. Keskustellaan ensi vuoden kalenterin toteutuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Päätetään jatkotoimenpiteet keskustelun pohjalta.

Päätös

Päätettiin esittää Päivi-Kristiina Erolaa tapahtumakalenterin kokoajaksi. Esitettiin, että tapahtumakalenterin kokoaja koordinoi myös tapahtumien aikataulusta, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä, sekä huolehtii Suomenniemen tapahtumatiedot osaksi Mikkelin kaupungin tapahtumatietoja.

Merkittiin tiedoksi, että Mikkelin kaupungin seuraavan vuoden markkinointiin tarkoitetut tiedot ja aineistot on toimitettava syys-lokakuun aikana.

Tiedoksi

Päivi-Kristiina Erola

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.