Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Suomenniemi-viikko

MliDno-2017-2495

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Keskustellaan aluejohtokunnan roolista ensi kesän Suomenniemi -viikon järjestämisessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Keskustelun pohjalta päätetään alustavasti miten aluejohtokunta osallistuu Suomenniemi -viikon järjestämiseen. Tarkempi suunnitelma tehdään nimettävän työryhmän toimesta.

Päätös

Päätettiin, että taloudellinen tuki tapahtumalle päätetään aluejohtokunnan vuoden 2018 käyttötaloussuunnitelman vahvistamisen yhteydessä.

Aluejohtokunta nimesi työryhmään Antti Pakarisen, Päivi-Kristiina Erolan ja Terttu Tarhosen.

Tiedoksi

Työryhmään nimetyt

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.