Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

  • Vuoden 2017 strategiset hankkeet

Päätös

Päätettiin vuodelle 2017 haettavista hankkeista seuraavaa:

  • frisbeegolf-radan tarvikkeet 5.600 €
  • levähdyspenkit kylän raitille 2.550 €
  • leikkikentän täydennys; liukumäki 2.807 €*)

*) Mahdolliset asennukseen liittyvät lisäkustannukset aluejohtokunnan vuoden 2018 käyttömäärärahoista.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.