Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Keskustelu ja johtopäätökset Kiesilän asukkaiden kuulemistilaisuudesta

MliDno-2017-1946

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ennen kokousta on järjestetty noin 45 minuutin keskustelutilaisuus Kiesilän kylän asukkaiden kanssa. Yhteenveto käytyjen keskustelujen ja ajatusten pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Kirjataan keskustelutilaisuuden yhteenveto muistiin käytettäväksi aluejohtokunnan toimintasuunnitelmaa kehitettäessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Keskustelutilaisuuden keskeisimmäksi asiaksi nostettiin joukkoliikenne.

Merkittiin tiedoksi keskustelutilaisuudesta laadittu muistio joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Tiedoksi

Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistys ry

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.