Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Aluejohtokunnan strategia v. 2018-2020 ja toimintasuunnitelma v. 2018

MliDno-2017-1946

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan työryhmä on valmistellut otsikon mukaiset asiakirjat tulevien vuosien aluejohtokuntatyön perustaksi. Asiakirjat esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Hyväksytään esitetyt asiakirjat nimensä mukaiseen tarkoitukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi valtuutettiin puheenjohtaja Antti Pakarinen ja jäsen Risto Korhonen tekemään teknisiä korjauksia ko. dokumentteihin.

Merkitään, että strategia vuosille 2018-2020 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Merkitään, että Susanna Rusakko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.