Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Vuoden 2018 osalta valmistuneista strategisista hankkeista säästyneiden varojen käyttö

MliDno-2017-1946

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan vuoden 2018 strategisiin hankkeisiin varatusta budjetista on jäänyt yli varoja. Hankkeista säästyneillä varoilla on mahdollisuus toteuttaa lisähanke.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Keskustellaan säästyneiden varojen käytöstä.

Päätös

Lisähankkeena päätettiin selvittää teltan / siirrettävän esiintymislavan hankintaa.

Merkitään, että Niina Jussi-Pekka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.