Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Suomenniemen aluejohtokunnan toimintasuunnitelman, strategisten hankkeiden ja taloustilanteen seuranta v. 2018

MliDno-2017-1946

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi Suomenniemen aluejohtokunnan vuoden 2018 toimintaa, strategisten hankkeiden tilannetta sekä ajantasaista taloustilannetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.