Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto Haukivuoren aluejohtokunnan aloitteeseen sihteerijärjestelyistä ja aluejohtokuntien hallinnosta

MliDno-2018-2279

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on esittänyt Mikkelin kaupunginhallitukselle, että aluejohtokunnille järjestetään mahdollisimman pian, jo syksyn 2018 aikana, sihteeripalvelut siinä laajuudessa ja toimintamuodossa, kun ne olivat ennen vuotta 2018.

Lisäksi Haukivuoren aluejohtokunta on esittänyt, että Mikkelin kaupunginhallitus mahdollistaisi aluejohtokuntien esityslista- ja pöytäkirjamuodot yhdistyslain mukaiseksi, jolloin tämä Haukivuoren aluejohtokunnan näkemyksen mukaan helpottaisi kaikkia kaupungin resursseja ja aluejohtokunnat saisivat keskittyä päätehtäviinsä: alueidensa veto- ja elinvoiman sekä asumisviihtyvyyden ja virkistystoiminnan kehittämiseen, aloitteiden tekemiseen ja vaikuttamiseen, sidosryhmätyöhön sekä yleensä alueen kehittämiseen.

Jos asia edellyttää hallintosäännön muuttamista, Haukivuoren aluejohtokunta esittää muutoksia tehtäviksi mahdollisimman pian. Aluejohtokunnan esitys on liitteenä.

Muilta aluejohtokunnilta on pyydetty lausuntoja aloitteeseen liittyen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Edellisessä Suomenniemen aluejohtokunnan kokouksessa käydyn keskustelun perusteella Suomenniemen aluejohtokunta ei kannata ehdotusta muuttaa pöytäkirjakäytäntöjä tai aluejohtokunnan asemaa hallintosäännön alaisena kaupungin toimielimenä. Pöytäkirjat ovat nykyisellään selkeitä lukea ja ovat linjassa kaupungin muiden toimielinten kanssa. Aluejohtokuntien ottaminen pois tästä yhteisestä linjasta ei Suomenniemen aluejohtokunnan näkemyksen mukaan ole tarpeellista tai järkevää. Aluejohtokunta ei ole yhdistys vaan osa kunnallista päätöksentekoa, jossa valitusoikeus yms. asiat on oltava kuntalain vaatimusten tasolla.

Sihteerijärjestelyjen osalta Suomenniemen aluejohtokunta kannattaa Haukivuoren aluejohtokunnan aloitetta, joskin sihteeritoimenkuva on sovittava kunkin aluejohtokunnan tarpeiden mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuoren aluejohtokunta, Anttolan aluejohtokunta, Ristiinan aluejohtokunta, Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, Mikkelin kaupunki/Ari Liikanen, Virpi Launonen, Virpi Siekkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.