Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:

  • Puheenjohtaja on tiedottanut 25.10.2018 järjestetyssä tapaamisessa suomenniemeläisten yhdistysten puheenjohtajia/yhteyshenkilöitä aluejohtokunnan käytettävissä olevien avustusten jakoperiaatteista ja hakukäytännöistä loppuvuoden ja tulevan vuoden osalta
     
  • Markkinointijulkaisun eteneminen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.