Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 11.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Yleisavustus, MLL:n Suomenniemen yhdistys

MliDno-2015-1578

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

MLL:n Suomenniemen yhdistys ry, asianhoitajana Päivi-Kristiina Erola ja Anna Parta, hakee 4.8.2015 saapuneella hakemuksella yleistä toiminta-avustusta vuodelle 2015. Vaadittuina liitteinä esitetään oheismateriaalina toimintakertomus vuodelta 2014 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Yhdistyksen jäsenmäärä on 87 henkilöä. Haettava avustussumma on 500 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Aluejohtokunta myöntää MLL:n Suomenniemen yhdistykselle tapahtumatoimintaan kohdeavustusta 70 % kustannuksista, eli enintään 350 euroa.

Tiedoksi

MLL:n Suomenniemen yhdistys ry

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.