Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 11.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Yleisavustus 2015, Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistys ry

MliDno-2015-1577

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistys ry, asianhoitajana pj Heikki Kiesilä, hakee 29.4.2015 saapuneella hakemuksella yleistä toiminta-avustusta vuodelle 2015. Vaadittuina liitteinä esitetään oheismateriaalina toimintakertomus vuodelta 2014 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Haettava avustussumma on 300 euroa. Kyläyhdistyksen jäsenmäärä on noin 80 henkilöä. Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2015 on kuvailtu lukuisien tapahtumien suunnitelmia sekä muuta toimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Aluejohtokunta myöntää Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistykselle 300 euron yleisavustuksen vuodelle 2015.

Tiedoksi

Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistys ry

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.