Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 11.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tiedoksi

Kuvaus

1) Ta-toteutuma 31.7.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Esitetään tiedoksi aluejohtokunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.