Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 11.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Suomenniemen aluejohtokunnan talousarvioesitys 2016

MliDno-2015-1576

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan vuoden 2015 käyttömääräraha on 44 000 e ja se on kohdistettu kuluvalle vuodelle seuraaviin kohteisiin; kokouspalkkiot ja palkkiot 12 600 e, palvelut 6 000 e, tarvikkeet 600 e, avustukset 15 000 e, sisäiset kulut 800 ja muut kulut 9 000 e. Liitteenä on tarkempi erittely määrärahan kohdentamisesta vuonna 2015.

Vuodelle 2016 määräraha esitetään kohdistettavaksi seuraavasti; kokouspalkkiot ja palkkiot 12 600 e, palvelut 6 000 e, tarvikkeet 600 e, avustukset 15 000 e, sisäiset kulut 800 e, muut kulut 9 000 e, yhteensä 44 000 euroa.

Suomenniemen aluejohtokunta edellyttää, että vuoden 2016 kaupungin talousarviossa varataan määrärahat
1) yhdistysmissopimuksen mukaisen kevyen liikenteen väylän toteuttamisen aloittamiseksi Suomenniemen taajamasta Kauriansalmelle,
2) vanhusväestön asumiseen soveltuvien asuntojen rakentamiseen Metsätähden yhteyteen,
3) etätyöskentelytilojen kunnostukseen Suomenniemi-talolle.

Lisäksi varattaisiin erillinen määräraha alueella olevien asuinalueiden markkinointiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.