Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 11.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

1) Mikko Laihon historiateokset Viirin pataljoona jatkosodassa sekä Marskin ritari Tauno Viiri lähikuvassa ovat valmistuneet. Aluejohtokunta ei lunasta itselleen teoksia myytäväksi kirjastossa, mutta tiedottaa asiasta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.