Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 11.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.