Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 11.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kohdeavustus, Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry, suomenniemeläinen -julkaisu

MliDno-2015-1565

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry, asianhoitajana pj Riitta Kiljunen, hakee 10.7.2015 saapuneella hakemuksella kohdeavustusta suomenniemeläinen -julkaisun kustannuksiin. Yhdistys on julkaissut suomenniemeläistä vuodesta 2013.

Julkaisun painatus- ja jakelukustannuksia syntyy 544,60 euroa, joihin yhdistys hakee avustusta 500 euroa. Oheismateriaalina esitetään yhdistyksen hakemus, toimintakertomus 2014 ja toimintasuunnitelma 2015.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Aluejohtokunta myöntää kohdeavustusta Suomenniemen kotiseutuyhdistykselle 70% todellisista kustannuksista, enintään 380 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Tiedoksi

Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.