Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 11.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kohdeavustus, Suomenniemen Urheilijat ry, liikuntakerho

MliDno-2015-1564

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen Urheilijat ry, asianhoitajana Kirsi Korhonen, hakee 23.7.2015 saapuneella hakemuksella kohdeavustusta liikuntakerhon toimintaan syyskaudella 2015. Toiminta aloitettin syksyllä 2014 ja siihen on osallistunut koulun oppilaita kaikita luokilta.

Kerhosta syntyy menoja syyskaudella 3 346 euroa, joihin yhdistys hakee avustusta 1 520 euroa. Oheismateriaalina esitetään tarkempi hakemus, toimintasuunnitelma ja kustannuslaskelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää likuntakerhotoimintaan kohdeavustusta 1 520 euroa hakemuksen mukaisesti. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suomenniemen Urheilijat ry

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.