Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 11.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kohdeavustus, Suomenniemen Nuorison Tuki ry, tietotekniikkahankinnat

MliDno-2015-1575

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen Nuorison tuki ry, asianhoitajana Satu Salmensuo, hakee 3.8.2015 saapuneella hakemuksella kohdeavustusta pelikerhon tietotekniikkahankintoihin.

Pelikerho on jatkunut lukuvuoden 2014-2015 erittäin suosittuna toimintana. Pelikerhon keskimääräinen osallistujamäärä on 14 lasta ja nuorta. Lukukaudella 2015-2015 pelikerho on tarkoitus toteuttaa lomittain kokkikerhon kanssa, jolloin kävijämäärään voidaan olettaa kasvavam jopa kolmanneksella/kerta. Käytössä oleva tietotekniikkakalusto ei millään muotoa riittänyt edes edellisen kauden tarpeisiin. Kerhon kokonaiskustannukset ensi lukukaudelle ovat 3 500 euroa.

Kustannusarviona esitetään seuraavaa: 2 kpl pöytätietokoneita oheistarvikkeineen 600 euroa, 1 tablettitietokone 300 euroa, Playstation-pelikonsoli 300 euroa ja konsolipelejä (Wii, PS) 200 euroa, yhteensä 1 400 euroa, johon yhdistys hakee kokonaisuudessaan avustusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Aluejohtokunta myöntää Suomenniemen Nuorison tuelle 700 euron avustuksen kerhotoimintaan. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Tiedoksi

Suomenniemen Nuorison Tuki ry

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.