Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 11.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kohdeavustus, Kauriansalmen kylät ry, tapahtumat

MliDno-2015-1276

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kauriansalmen kylät ry, asianhoitajana sihteeri Vuokko Pietarila, hakee 8.6.2015 saapuneella hakemuksella kohdeavustusta vuoden tapahtumajärjestelyihin. Tapahtumina järjestetään kasviretki, rantailta, metsätaitokilpailu, mahdollinen linturetki ja Tuomaan päivän jouluhartaus.

Tapahtumista syntyy menoja 1 300 euroa, joihin yhdistys hakee kokonaisuudessaan avustusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää kohdeavustusta 70 % todellisista kustannuksista, eli enintään 910 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kauriansalmen kylät ry

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.