Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 10.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

 • Palaveri alueen yhdistyksille aluejohtokunnan avustuskäytänteitä koskien
  Päätettiin, että puheenjohtaja Antti Pakarinen kutsuu yhdistysten puheenjohtajat palaveriin, jossa käydään läpi aluejohtokunnan avustuskäytänteitä. Tavoitteena on, että avustusanomuksille on jatkossa kaksi määräpäivää vuodessa, esim. maalis- ja syyskuussa.
   
 • Aluejohtokuntien yhteinen aloite kokouskäytäntöjen yhtenäistämisestä
  Merkittiin tiedoksi Haukivuoren aluejohtokunnan laatima aloiteluonnos aluejohtokuntien pöytäkirjajärjestelmän yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi.
  Keskustelun jälkeen päätettiin, että aloitteeseen tehdään Suomenniemen aluejohtokunnan osalta muutosehdotuksia ja tarkennuksia.
   
 • Laamalansaaren kyläyhdistyksen ja SF Caravan Saimaan seudun esitys Suomenniemen aluejohtokunnalle Laamalansaarentien kunnostamiseksi
  Merkittiin tiedoksi. Suomenniemen aluejohtokunta päättää viedä esityksen edelleen tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Suomenniemen aluejohtokunta tuo esityksen tiedoksi ja keskustelee siitä myös Mikkelin kaupungin teknisen johtajan Jouni Riihelän kanssa.
   
 • Toimintakeskus Metsätähteä koskevan vetoomuksen luovuttaminen Essoten hallitukselle
  Merkittiin tiedoksi, että vetoomus, adressi ja saatekirje luovutettiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimesta 16.8. Essoten hallitukselle ja virkamiesjohdolle.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.