Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 10.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Aluejohtokuntien strategiset hankkeet vuonna 2019/Suomenniemen aluejohtokunta

MliDno-2018-1735

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Ehdotukset Mikkelin kaupungin aluejohtokuntien strategisiksi hankkeiksi vuodelle 2019 kootaan puheenjohtajien yhteisessä palaverissa syksyn aikana. Kukin aluejohtokunta tuo palaveriin omat ehdotuksensa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Kootaan yhteen ja priorisoidaan vuodelle 2019 ehdotettavat Suomenniemen aluejohtokunnan strategiset hankkeet ja nimetään kullekin hankkeelle vastuuhenkilö.

Päätös

Hyväksyttiin.

Suomenniemen aluejohtokunnan vuoden 2019 strategisiksi hankkeiksi valittiin:

 1. Viljelypalstat, vastuuhenkilö Helena Harmonen
 2. Lainattavia polkupyöriä, kajakkeja yms. välineitä, vastuuhenkilö Antti Pakarinen
 3. Nähtävyydet tutuksi, vastuuhenkilö Antti Pakarinen
   

Vastuuhenkilöt laativat hankkeista esiselvitykset.

Kahdesta strategisesta hanke-esityksistä päätettiin seuraavaa:

 • Laavujen ja Irja Hannosen luontopolun kunnostaminen
  • esitetään aloitteella kaupungin ylläpitämiksi
    
 • Palveluliikenne paremmaksi
  • esitetään aluejohtokuntien yhteiseksi aloitteeksi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.