Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Valtuustoaloite Ristiinan Pellosniemen alueen kehittämisestä ja yleisilmeen siistimisestä (lisäpykälä)

MliDno-2015-1645

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Elinvoima- ja kilpailukyky yksikkö on pyytänyt aluejohtokunnalta lausuntoa 18.9.2015 mennessä valtuustoaloitteeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Aluejohtokunta pitää aloitetta kannatettavana ja esittää, että Kisakaaren kiinteistö tulee kunnostaa ja tilojen käyttö turvata tulevaisuudessa. Lisäksi edellytetään Pellosniemen alueen kunnostamista ja ympäristön siistimistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Merja Airas

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.