Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Aluejohtokunta ilmoittaa yleisavustusten hakemisesta Ristiinalaisessa viikolla 38.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.