Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Ristiinan aluejohtokunnan kokousajat v 2016.

MliDno-2015-2509

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin luottamustoimielinten kokousajat olivat vuonna 2015 seuraavat; maanantai oli ja on yleensä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouspäivä, lautakunnista tekninen lautakunta kokoontui tiistaisin, kulttuuri, nuoriso- ja liikunta-, sosiaali- ja terveyslautakunnat keskiviikkoisin, torstaisin kokoontui maaseutulautakunta ja kasvatus- ja opetus- lautakunta. Rakennuslautakunta kokoontui tarpeen mukaan.  Vuoden 2016 kokousajankohdat ovat vielä vahvistamatta.

Vuonna 2015 aluejohtokunta kokoontui pääsääntöisesti kuukauden toisena keskiviikkona. Vuodelle 2016 tulisi aluejohtokunnan päättää kokousajat.

Päätösehdotus

Valmistelutyöryhmä esittää että vuonna 2016 aluejohtokunnan kokoukset pidetään kuukauden toisena keskiviikkona. Kokouspäivät olisivat silloin seuraavat; 20.1., 10.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6. 10.8., 14.9., 12.10., 9.11. ja 14.12. Heinäkuussa ei ole kokousta.

Kokous alkaisi klo 16.30 ja kokouspaikka olisi Metsälinna. Valmistelutyöryhmä kokoontuu viikkoa aiemmin Metsälinnassa klo 17.00. Mikäli kokousaikaan ja -paikkaan tulee muutoksia, siitä tiedotettaisiin erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.