Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Pro Patria taulujen säilyttäminen ja uudelleensijoittaminen

MliDno-2015-1158

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Karttunen, museotoimenjohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Seudun veteraanijärjestöt ovat lähestyneet kirjeitse Mikkelin kaupunginhallitusta. Järjestöt ovat huolissaan koulukiinteistöissä sijaitsevista Pro Patria tauluista. Mikkelin kaupunki on lakkauttanut ja lakkauttamassa kouluja. Tässä yhteydessä koulukiinteistöjen käyttötarkoitus muuttuu ja kouluihin sijoitetut Pro Patria taulut saatetaan joutua siirtämään. Veteraanijärjestöjen näkemyksen mukaan Pro Patria taulujen sijoituspaikaksi tulee saattaa mahdollisimman arvokas tila. Järjestöt pyytävät, että Mikkelin kaupunki huolehtii Pro Patria taulujen säilyttämisestä ja uudelleen sijoittamisesta sillä arvokkuudella, minkä taulut ansaitsevat.

Museotoimen näkemyksen mukaan paras vaihtoehto Pro Patria taulujen suhteen on säilyttää ne alkuperäisellä sijoituspaikallaan, mikäli koulukiinteistön uusi käyttötarkoitus mahdollistaa sen. Mikäli kiinteistön uusi käyttötarkoitus ei mahdollista taulujen säilyttämistä alkuperäisillä paikoillaan, tulee ensisijaisesti etsiä lakkautettavan koulun lähettyviltä – esimerkiksi samasta kyläyhteisöstä - riittävän arvokas tila, johon taulu voidaan sijoittaa. Sijoitus on syytä ratkaista tapauskohtaisesti kyseessä olevan yhteisön näkemyksiä kuunnellen. Kolmantena vaihtoehtona on taulujen siirtäminen museotoimen esinesäilytystiloihin, jossa taulut eivät ole yleisön nähtävillä.

Niiden henkilöiden muistoa, jotka uhrasivat henkensä suomalaisen elämänmuodon ja arvojen puolustamisessa vapaan isänmaamme hyväksi, on syytä vaalia edelleenkin.

Museotoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää, että Pro Patria taulut säilytetään alkuperäisillä sijoituspaikoillaan, mikäli kyseisten kiinteistöjen uusi käyttötarkoitus sen mahdollistaa. Mikäli kiinteistön uusi käyttötarkoitus ei mahdollista taulun säilyttämistä alkuperäisellä paikallaan tulee ensisijaisesti etsiä lakkautettavan kiinteistön lähettyviltä – esimerkiksi samasta kyläyhteisöstä - riittävän arvokas tila, johon taulu voidaan sijoittaa. Sijoitus on syytä ratkaista tapauskohtaisesti kyseessä olevan yhteisön näkemyksiä kuunnellen. Kolmantena vaihtoehtona on taulujen siirtäminen museotoimen esinesäilytystiloihin, jossa taulut eivät ole yleisön nähtävillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta päättää, että Pro Patria taulut säilytetään alkuperäisillä sijoituspaikoillaan, mikäli kyseisten kiinteistöjen uusi käyttötarkoitus sen mahdollistaa. Mikäli kiinteistön uusi käyttötarkoitus ei mahdollista taulun säilyttämistä alkuperäisellä paikallaan tulee ensisijaisesti etsiä lakkautettavan kiinteistön lähettyviltä – esimerkiksi samasta kyläyhteisöstä - riittävän arvokas tila, johon taulu voidaan sijoittaa. Sijoitus on syytä ratkaista tapauskohtaisesti kyseessä olevan yhteisön näkemyksiä kuunnellen. Kolmantena vaihtoehtona on taulujen siirtäminen museotoimen esinesäilytystiloihin, jossa taulut eivät ole yleisön nähtävillä.

Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun ehdotuksen:


Lautakunta päättää, että
- Pro Patria taulut säilytetään alkuperäisillä sijoituspaikoillaan, mikäli kyseisten
  kiinteistöjen uusi käyttötarkoitus sen mahdollistaa. Mikäli kiinteistön uusi
  käyttötarkoitus ei mahdollista taulun säilyttämistä alkuperäisellä paikallaan
  tulee ensisijaisesti etsiä lakkautettavan kiinteistön lähettyviltä – esimerkiksi
  samasta kyläyhteisöstä - riittävän arvokas tila, johon taulu voidaan sijoittaa.
  Sijoitus on syytä ratkaista tapauskohtaisesti kyseessä olevan yhteisön
  näkemyksiä kuunnellen.

- Museotoimi käy keskustelun veteraanijärjestöjen ja seurakunnan kanssa koko
  Mikkelin aluetta koskevista Pro Patria taulujen sijoittamisesta.

- Myös Mikkelin alueen lakkautettujen koulujen taulujen kohtalo selvitetään.

 

Päätös

Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Kuvaus

Mikkelin kaupungin museotoimisto tiedustelee kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan päätökseen viitaten 10.6.2015 § 40, Anttolan aluejohtokunnalta alueella sijaitsevista Pro-Patria tauluista seuraavia seikkoja;

1. Kuinka paljon alueellanne on Pro-Patria tauluja?

2. Missä ne sijaitsevat?

3. Onko tiedossanne alkuperäiseltä sijoituspaikalta poistettuja Pro-Patria tauluja?

4. Onko teillä ehdotusta alueenne Pro Patria taulujen sijoituspaikaksi?

Vastauksia on pyydetty 18.12.2015 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Pro-Patria taulut on Anttolassa sijoitettu Anttolan yhtenäiskoulun aulatiloihin, muihin kysymyksiin aluejohtokunta antaa tarvittavat tiedot määräaikaan mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Mikkelin kaupungin museotoimi tiedustelee kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan päätökseen viitaten (10.6.2015 § 40), aluejohtokuntien alueilla sijaitsevista Pro-Patria tauluista seuraavia seikkoja; Kuinka paljon alueelllanne on Pro-Patria tauluja? Missä ne sijaitsevat? Onko tiedossanne alkuperäiseltä sijoituspaikalta poistettuja Pro-Patria tauluja? Onko teillä ehdotusta alueenne Pro Patria taulujen sijoituspaikaksi? Vastauksia on pyydetty 18.12.2015 mennessä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Pyydetyt tiedot tomitetaan määräikaan mennessä kaupungin museotoimelle.

Päätös

Erkki Rantalainen selvitti Ristiinan Pro-Patria taulujen tilanteen. Selvityksen mukaan Ristiinassa on 256 sankarivainajaa. Näistä Setälä salin taulussa on 160 nimeä. Metsästysseura Erä-Ässän majalla 2 taulua. Entisellä kunnantalolla on 4 taulua, joista osa nimistä on Setälä salin taulussa. Avoinna on entisten koulujen; Koivakkala, kirkonkylä, Kylälahti, Sydänmaa  ja Hangastenmaa taulut. Asiasta tiedustellaan lisää paikallislehden kautta.

Taulut esitetään sijoitettavaksi mahdollisuuksien mukaan kylien kokoontumistiloissa. Mikäli ei löydy omaa kokoontumistilaa, niin ne sijoitetaan tulevaan pitäjäntaloon.

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin museotoimi Matti Karttunen