Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon torstaina ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Ristiinan kirjastossa perjantaina klo 12.00 -16.00.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään Eija Puhakka-Matilaista ja Ari Hämäläistä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Hämäläinen ja Erkki Rantalainen.