Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Lausuntopyyntö Pelloksen eteläisen teollisuusalueen 1. asemakaava

MliDno-2015-2453

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu valmistelee Pelloksen tehtaan eteläpuoleiselle alueelle 1. asemakaavaa, joka mahdollistaa rakentamisen teollisuuskäyttöön. Tavoite on yleis- ja maakuntakaavan mukainen.Asemakaavan muutos on tullut vireille Mikkelin kaupungin aloitteesta.  Asemakaava on tarkoitus saada kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi loppukesästä 2016. Kaupunkisuunnittelu pyytää mahdollisia mielipiteitä kaavoituksesta 31.12.2015 klo 15.00 mennessä.

Päätösehdotus

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa Pelloksen eteläisen teollisuusalueen 1. asemakaavaa muutokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunkisuunnittelu Jari Ahonen