Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry, teatterimatka Kangasniemelle, kohdeavustus

MliDno-2015-2081

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry hakee tukea aluejohtokunnalta tilavuokriin 749,96 euroa ja retkien kuljetuskustannuksiin 1613,50 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee yhdistyksen toimintaa matkojen osalta enintään 1403 eurolla toteutuneista kustannuksista. Tilavuokrat kuuluvat yleisavustuksen piiriin.  Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry hakee avustusta yhdistyksen tekemälle teatterimatkalle 2.8.2015. Osallistujia oli 30 ja matkakustannus oli 450 euroa.

Päätösehdotus

Valmistelutyöryhmä esittää, että tukea maksetaan enintään 450 euroa toteutuneista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry