Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Tauko-Taipale ry, yleisavustus

MliDno-2016-2291

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Tauko-Taipaler ry hakee aluejohtokunnalta yleisavustusta toimintansa tukemiseen 450 euroa.  Yleisavustuksia haettaessa hakemukseen on liitettävä toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja toimintasuunnitelma ja talousarvio hakuvuodelta. Yleisavustusta myönnetään vain rekisteröidylle yhdistykselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta myöntää yhdistykselle yleisavustusta 450 euroa.

Päätös

oik

Tiedoksi

Tauko-Taipale ry, Pönniö Merja