Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Kylälahden kylät ry pikkujoulumatka (lisäpykälä)

MliDno-2016-2309

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kylälahden kylät ry hakee aluejohtokunnalta tukea yhdistyksen järjestämän pikkujoulumatkan kuluihin. Matkan kohde on Ollinmäen viinitila. Osallistujat maksavat muut kustannukset. Kustannus on 230 euroa, ei muita kustannuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Aluejohtokunta tukee matkaa enintään 230 eurolla toteutuneista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Kylälahden kylät ry, Pönniö Merja