Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Amatsoni-tilateos Ristiinan taajamaan

MliDno-2016-2099

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anne Mäkeläinen esittää aluejohtokunnalle tilateoksen pystyttämistä Ristiinan taajamaan valtatie 15 ja Ristiinan taajaman risteysalueelle. Teoksen koko olisi leveys 1 995 mm, korkeus 6 000 mm ja syvyys 160 mm. Materiaali liimapuuta ja väri musta. Lisäksi teoksen kahtapuolen pienet kaksi kappaletta amatsoni-figuurit valojen kera. Teoksen kustannusarvio on 17 000 euroa sisältäen alvin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että tilateoksen paikka tulee ensin vahvistaa ja mitkä ovat siitä aiheutuvat kustannukset.  

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Jukka Kuusela esitti Tiina Elkharamin kannattamana, että hanketta ei tueta. Lisäksi Vesa Himanen esitti Erkki Rantalaisen kannattamana asian jättämistä pöydälle.

Esittelijä muutti esitystä siten, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Seuraavaan kokoukseen mennessä tulee selvittää hankkeen tarkka kustannusarvio, Mikkelin kaupungin ja Pohjois-Savon elyn luvat, laadittavat sopimukset ja hankkeen käyttökustannukset. Samoin tulee selvittää onko kyseessä yksityishenkilön vai yhdistyksen hanke.

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

9.11.2016

Tilateos edellyttää rakennuslupaa siihen kuuluvine liitteineen, vuokra-/ylläpitosopimusta maanomistajan ja tilateoksen omistajan välillä, mahdollisen Elyn lausunnon liikenneturvallisuuden kannalta katsottuna. Aluejohtokunta ei myönnä yksityishenkilölle tukea, joten hakijan tulee olla muu kuin yksityishenkilö kuten rekisteröity yhdistys. Tarkempi kustannusarvio  Anne Mäkeläiseltä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Aluejohtokunta ei myönnä määrärahaa hankkeelle. Tilateoksen hankinta on kulttuuritoimen toimintaan kuuluva hanke.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mäkeläinen Anne