Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Aloite Ristiinan kirjaston muuttamiseksi omatoimiseksi kirjastoksi

MliDno-2016-2279

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Keskustapuolueen Ristiinan Itäinen paikallisosasto ehdottaa, että Ristiinan aluejohtokunta ryhtyisi toimenpiteisiin Ristiinan kirjaston muuttamiseksi ns. omatoimikirjastoksi. Näin kirjasto palvelisi entistä paremmin asiakkaita, koska kirjastossa olisi mahdollista käydä myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Tämä palvelisi myös haja-asutusalueen ihmisiä, jotka voisivat asioida kirjastossa samalla kun hoitavat muita asioita kirkonkylällä käydessään.

Tämä korvaisi osaltaan myös kirjastopalveluja, jotka heikkenivät, kun kirjastoauto lakkasi kulkemasta viime vuoden lopussa. Työssä käyvätkin voisivat käyttää paremmin kirjastoa ilta-aikoina, myös viikonloppuisin olisi mahdollista käyttää lukusalinkinpalveluja.                                                                                                                                           

Käytännössä tarvitaan vain kulkukortti sähköisellä oven avauksella. Lainaaminensujuisi automaatilla kätevästi niin kuin nykyisinkin. Kulkukortista voitaisiin periä panttimaksu. Omatoimikirjaston aukioloajat olisivat sopimusasia.

Nythän kirjasto avautuu esim. torstaina ja maanantaina vasta klo 13 ja ilta-aukiolo klo 19:ään on vain kahtena iltana. Ja viikonloppuisin kirjasto lukusaleineen on kiinni. Omatoimikirjastoja on jo monta eri puolilla Suomea ja käyttökokemukset ovat olleet hyviä.

Keskustapuolueen Ristiinan itäinen paikallisosasto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että kirjastotoimi ryhtyy selvittämään ehdotuksen käytännön toteuttamista. Hanke ei saa kuitenkaan heikentää kirjaston tarjoamia henkilöstöpalveluja mm. yhteispalveluja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta, kirjastotoimen johtaja