Ristiinan aluejohtokunta, kokous 8.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vitsiälän kyläseura ry, vesiklosetin hankinta kylätalolle, kohdeavustus

MliDno-2017-279

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Vitsiälän kyläseura ry anoo aluejohtokunnalta tukea vesiklosetin hankintaa ja sen asentamista varten Vitsiälän kylätalolle. Tukea haetaan 450 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee hankintaa enintään 200 eurolla. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vitsiälän kyläseura ry, Merja Pönniö