Ristiinan aluejohtokunta, kokous 8.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Muut asiat ja Vuoden 1918 uhrien muistolaatan hankinta

Valmistelija

 • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

 1. Ristiinan aluejohtokunta toteaa, että aluejohtokunnille myönnetty vuotuinen käyttömääräraha ei ota tasapuolisesti huomioon aluejohtokuntien asukasmäärää, alueen yhteisöjä sekä aluetta.
   
 2. Kokouksessa 14.12.2016 on käsitelty muistolaatan hankintaa vuoden 1918 uhrien muistoksi yhdessä Mikkelin seurakuntayhtymän kanssa. Aluejohtokunta hyväksyi esityksen ja hanke toteutetaan vuonna 2017, kun Suomen itsenäisyydestä tulee kuluneeksi 100 vuotta. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvosto on käsitellyt asian 17.1.2017 § 17, jossa päätettiin hankkeen jatkamisesta Ristiinan aluejohtokunnan kanssa. Erkki Rantalainen esittää, että muistomerkin hankinnalle löytyy paikallisia tukijoita ja että tuomio-kirkkoseurakunta suhtautuisi myönteisesti hankkeeseen ja järjestäisi sille tarvittavat luvat.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

 1. Ristiinan aluejohtokunta esittää, että näkemys otetaan huomioon päätettäessä tulevista aluejohtokuntien käyttömäärärahoista.
   
 2. Aluejohtokunta esittää Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvostolle, että hanketta jatkettaisiin ja sitä perustellaan seuraavilla seikoilla:

  - tarkoitus on toteuttaa hanke pienin kustannuksin
  - aluejohtokunnan kustannusarvio muistomerkille oli 1500 euroa,
    joka jaettaisiin aluejohtokunnan ja seurakunnan kanssa.
    Laatta maksoi 774,38 euroa
  - kivi voisi olla kaunis ristiinalainen luonnonkivi
  - kiven hankinta ja sen kuljetus kirkon viereen on luvattu tehdä 
    talkoohengessä
  - laatan kiinnitys voidaan tilata paikalliselta kiviveistämöltä
  - kiven alustana voi toimia sorapeti. Valettu betonilaattakaan ei ole 
    kallis, jos se katsotaan paremmaksi.

  Ristiinan aluejohtokunta pitää kirkkotarhaa muistomerkin ainoana oikeana sijoituspaikkana. Suomenniemellä on punaisten muistomerkki kirkon yhteydessä olevalla hautausmaalla. Ristiinan muistomerkki on tarkoitettu kaikille kansalaissodan uhreille, ei vain punaisten puolella kuolleille.

  Mikäli lupien ja kiven hankinta ylittää laatan hinnan, on aluejohtokunta valmis neuvottelemaan asiasta. Aluejohtokunnan tämän vuoden määrärahat ovat erittäin rajalliset. Aluejohtokunta ei kuitenkaan halua, että arvokas asia kaatuu rahoitukseen ja sen toteuttamiseen suhtauduttaisiin myönteisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.